Aquest web ha estat creat per Another Light, S.L.U. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

•Titularitat del web. El nom del domini www.anotherlight.es està registrat a favor de Another Light, S.L.U. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38126, Foli 77 Full B319652 Inscrip. 1 amb CIF B-64019623 i domicili social al Parc Audiovisual de Catalunya, Carretera BV-1274, Km 1, c. Sud, Plató 4 – 08225 Terrassa (Barcelona)  Telèfon de contacte +34 93 336 39 38.

•Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest portal inclòs el disseny gràfic i fotografies, són propietat exclusiva d’Another Light, S.L.U. o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a Another Light, S.L.U. Tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.

•Contingut del web i enllaços. Another Light, S.L.U. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços.

•Actualització i modificació del web. Another Light, S.L.U. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

•Aspectes tècnics. Another Light, S.L.U. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

•Tractament de dades de caràcter personal. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a Another Light, S.L.U. al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. Another Light, S.L.U. pot incorporar les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. Another Light, S.L.U. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. La informació rebuda per serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Gràcies.

 

Trobareu més informació sobre la nostra política de privacitat en aquest enllaç.

Política de Privacitat